0 položky0,0 

Žádné produkty v košíku.

SANOSIL S003 AG – 20 L

3.303,0  s DPH

Název: SANOSIL S003 AG – 20 L
Kategorie: Příslušenství
Popis:

 

Vysoce účinný dezinfektant pro široké užití, je založen na peroxidu vodíku a stříbru.

 

Sanosil S003 Ag je zvláště vhodný pro hygienickou dezinfekci rukou, dezinfekci povrchů, nástrojů, zařízení apod.

 

Produkt má dlouhodobou účinnost, je ekologicky nezávadný, aplikace je snadná a bezpečná, má neutrální vůni a chuť.

 

Sanosil S003 Ag nezpůsobuje podráždění kůže nebo alergie, nemá karcinogenní ani mutagenní účinky.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Splňuje normy ČSN EN 1276, EN 1650, EN 13697

Mikrobiologická účinnost: Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), účinný proti adeno a rotavirům.

 

Charakteristika: 

  • neobsahuje alkoholy, fenoly,aldehyd, QAC, aroma či barviva.
  • nemá nepříjemné senzorické vlastnosti (vůně, chuť)
  • neničí přirozený, jemně kyselý film na kůži, který ji chrání před průnikem bakterií a virů
  • je nehořlavý

 

Použití:

Hygienická dezinfekce je zaměřena na přechodnou flóru na povrchu rukou. Jejím cílem je zničení těchto patogenních zárodků a znemožnění jejich dalšího přenosu.
Aplikujte 3 ml  do dlaně jedné ruky a roztírejte v rukách po dobu 30 sec. až k zápěstí. Poté opakujte proceduru ještě jednou.

 

Vhodné pro použití v:

– odděleních zdravotnických zařízení

– v ambulancích a ordinacích všech oborů

– v laboratořích

– v domovech důchodců a LDN

– v domácí péči o seniory a děti

– ve školách a školkách

– v průmyslu (farmaceutický, kosmetický, potravinářský) apod.

 

Účínná látka: Peroxid vodíku 1,5 g/100 g (EINECS: 231-765-0)

 

Varování:

H332 Zdraví škodlivý při vdechování

P261 Zamezte vdechování par/aerosolů 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech

P304 + P340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání

P312 Necítíte- li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

 

První pomoc:

Při náhodném požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 DCL VODY.

PODLE SITUACE VOLEJTE ZÁCHRANNOU SLUŽBU NEBO ZAJISTĚTE CO NEJRYCHLEJI LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ A PŘELOŽTE K NAHLÉDNUTÍ OBAL NEBO ETIKETU.

 

Doba použitelnosti: 03/2022 při skladování v rozsahu 5-25 stupňů Celsia

Výrobce: Sanosil
Skladem: 1 ks (poslední aktualizace v 18:02 22.01.21)
EAN: 3239238023802

Katalogové číslo: 3239238023802 Kategorie: