0 položky0,0 

Žádné produkty v košíku.

Dezinfekční čistící gel na ruce – 100ml

105,0  s DPH

Název: Dezinfekční čistící gel na ruce – 100ml
Kategorie: Příslušenství > Dezinfekční gely, dezinfekce a roušky
Popis:

Ničí bakterie a viry bez použití vody s biocidním účinkem a to po 60 sekundách. Ideální pro použití kdekoliv na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem.

 

Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

 

VAROVÁNÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

 

Složení:

Alcohol, aqua, glycerin, carbomer, triethanolamine

Výrobce: MG Cosmetici
Skladem: 100 ks (poslední aktualizace v 18:02 22.01.21)
EAN: 3928302380284

Katalogové číslo: 3928302380284 Kategorie: